Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Услуги и софтуер > Сервиз и услуги > Сервиз и услуги :
[]
Нашето сервизно обслужване по всяко време за всеки продукт.

За да работим добре с нашите клиенти ЕКоКоМС осигурява сервиз в гаранционен срок и по договор за извънгаранционен срок.

Клиентски сервиз са услуги по проектиране, монтиране и въвеждане в експлоатация на големи или малки инженерингови проекти.

ЕКоКоМС поддържа горещ телефон на номер: +359 2 9743929 в работно време както и email: support@ecocoms.com.

Клиентските сервизни услуги включват:

  • Подмяна на оборудване с време за доставка, което отговаря на вашите изисквания и включва възможности за доставка на следващия работен ден
  • Решаване на проблеми при развитие и разширения на съществуващи мрежови решения
  • Достъп до средства за подобряване и осъвременяване на софтуер на продуктите на ЕКоКоМС
  • Доставка на резервно оборудване според нуждите
  • Оказване консултантска помощ по време на аварийни ситуации в мрежата
  • Отговор на въпроси ,които възникват за оборудването при проучване или експлоатация
  • Услуги по проектиране, монтаж и включване в действие на устройствата

Курсове за обучение - пълен комплекс от курсове за обучение с високо квалифицирани преподаватели, осигуряват обучение по програми съгласувани със заявителя.

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!