Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Приложения > Приложения за мрежата за достъп :
[]
Приложения за мрежа за достъп 

Бизнесът на повечето компании в света зависи изцяло от обмена на информация чрез глобалната мрежа.

В мрежите за достъп е установено, че се инвестират голям процент от средствата и затова и правилния избор е важен.Основен принцип е оценката на бизнес потребностите, мащабите и съоветния пазар.

ЕКоКоМС предлага решения както за големи корпоративни структури, така и за клиенти от малкия и среден бизнес.
ЕКоКоМС предлага решения, които се отличават с висока надеждност, функционалност и съвместимост с всички основни протоколи и стандарти на мрежите за глас и данни. Те се базират на някои основни изисквания към платформата за достъп:

  • Увеличаване на зоната на покритие от телекомуникационни услуги
  • Създаване на възможност за предоставяне на различни видове услуги, гъвкаво и ефективно
  • Възможност за икомомични решения
  • Унифициран достъп на аналогови и ISDN aбонти
  • Цифровизация на мрежата за достъп
  • Създаване възможност за улеснен монтаж и намаляване на размерите на съоръженията
  • Предоставяне на система за управлени и наблюдение

Пример 1: Свързване по оптичен кабел на централен офис с отдалечени офиси на клиент от среден бизнес.

Предварително е направена: организация на връзките, изчислението на капацитетите между различните сгради и връзките с мрежата на телеком оператор. Предвидени са и възможности за разширение.

Целта е да се предоставят надеждни услуги на добра цена

Предложение: ЕКоКоМС предлага решение с продуктите: смултисервизен мултиплексор FMXM-16 и устройства за достъп, за да може да предоставите услуги като: ISDN BRI, POTS, ISDN BRI, Ethernet, цифрови и аналогови линии. Целта е: Централизирано управление и наблюдение; Надежност на устройствата.

Пример 2: Свързване на централен офис с отдалечени офиси на корпоративен клиент.

Предварително е направена: организация на връзките, изчислението на капацитетите между различните сгради и връзките с мрежата на телеком оператор. Предвидени са и възможности за разширение.

Целта е да се предоставят надеждни услуги на добра цена

Предложение: ЕКоКоМС предлага решение с продуктите: смултисервизен мултиплексор FMXM-16 с различни цифрови и аналогови интерфейсимултиплексори(модеми) и устройства за достъп, за да може имат различни видове свързаност на далечните офиси.

Пример 3: Предостявяне на телефони по меден кабел до жилищни сгради и офиси.Точките на достъп се намират във всяко здание. В зависимост от броя на абонатите може да има няколко точки на достъп.

Предложение: ЕКоКоМС предлага следното решение:
От страна на оператора - Мултиплексор Е1 с Блок абонатен (централа), Блок потребилески интерфейс HDSL и Блок управление с мрежови интерфейс HDSL.
От страна на клиента - устройство за достъп (модем).
Изполвайки функциите на крос конект между мрежовите и потребителски интерфейси и между блок потребилески интерфейс и блок с управление с мрежови интерфейс HDSL се съдава възможност за предоставяне на телефони.

Пример 4: Изграждане на цифрова свързаност от точка до точка за предоставяне на Е1 цифрови потоци и LAN по оптични кабели за нуждите на бизнес клиент.

Предложение: ЕКоКоМС предлага решение с продуктите: Оптични мултиплексори от серията Оptimux. Целта е: Бърз и лесен монтаж; Ценализирано управление и наблюдение; Надежност на устройствата и конкурентна цена; Гаранционно и извън гаранционно поддържане

 

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!