Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Приложения > Приложения за локална и регионална мрежа :
[]
Приложения за локална и регионална мрежа

Изборът на технология за телекомуникационна мрежа зависи от конкретни условия и се определя от много фактори, като преобладаващ вид трафик, съществуваща кабелна инфраструктура, възможност за разширение, експлоатация на оборудването и други. Целта е изграждане на единна цялостната мрежова инфраструктура и оптимизиране на комуникациите между точките на присъствие. Основен принцип е оценката на бизнес потребностите и мащабите, също и съответния пазар.

Мрежовото оборудване и свързването на всички точки от мрежата се прави по техническо задание, в което се взема предвид следното:

  • Техническите проучвания на проблема и преносната среда за свързване между точките
  • Създаване на организация на връзките и определяне на общия капацитет в точките на присъствие на база съществуващо положение, нови и бъдещи искания за предоставяне на услуги
  • Направата на изисквания и схема на техническо решение
  • Проучване на продуктовия пазар за реализиране на решението по различни технически и икономически показатели
  • Начини на реализиране

Пример 1: Изграждане на свързаност между 3 точки на присъствие с включване на Е1 мултиплексори, кросконектори и PDH мултиплексори в мрежовата инфраструктура на телекомуникационен оператор.

Целта е да се изгради цифрова свързаност на две селища през трето по голямо и да се  предоставят няколко вида услуги на клиенти намиращи се в малки селища. Да се предостави ефективно техническо решение на добра цена.Точки РоР(1) и РоР(2) са точки на присъствие на оператора в по-голямо селище и тяхната свързаност е по меден кабел.

Предложение: ЕКоКоМС предлага ефективно техническо решение,което да поддържа няколко вида услуги на добра цена. Системите мултиплексори, кросконектори и настолни устройства свързани в обща функционалност се приспособяват лесно за включване към съществуващите мрежи. Използуването на кросконект създава възможност за максималното използуване на цифровите потоци, гъвкавост при пренасочване и промяна на мрежата.

 

Пример 2: Свързаност между 1 точка от мрежата на Оператор до зали за колокиране разположени в две селища РоР(1) и РоР(2). Изградена е оптична свързаност между оператора и едната зала и свързване по меден кабел между PoP(1) и PoP(2).За предоставяне на услуги се използува подходящо окомплектовани мултисервизени мултиплексори.

Предложение: ЕКоКоМС предлага решение с продуктите: Мултиплексори FMXМ-16; Мултиплексор PDH-Е3 с резервиране на преносната среда; Кросконектори DCC 16xE1. Целта е: Ценализирано управление и наблюдение; Надежност на устройствата и конкурентна цена; Гаранционно и извън гаранционно поддържане; Безплатна актуализация на софтуер.

 

Пример 3: Оператор на телекомуникационни услуги желае да разшири мрежата си с две нови точки на присъствие РоР(1) и РоР(2). Изградена е оптична свързаност до двете точки.

Предложение: ЕКоКоМС предлага решение с продуктите: Мултиплексори FMXМ-16; Мултиплексор PDH-Е2; Мултиплексор PDH-Е3 с резервиране на преносната среда; Кросконектори DCC 16xE1. Целта е: Централизирано управление и наблюдение; Надежност на устройствата и конкурентна цена; Гаранционно и извън гаранционно поддържане; Безплатна актуализация на софтуер.

Пример 4: Оператор изгражда свързаност с мрежата до зали за колокиране в разположени в две точки РоР(1) и РоР(2). Изградена е оптична свързаност на двете точки на оператора. Задачата е да се предоставят различни услуги на клиенти намиреащи се в близост на тези точки.

Предложение: ЕКоКоМС предлага решение с продуктите: Мултиплексори FMXМ-16 с различни интерфейсни платки; Мултиплексор PDH-Е2; Мултиплексор PDH-Е3 с резервиране на преносната среда; Кросконектори ЕCoDXX-32E1. Целта е: Ценализирано управление и наблюдение; Надежност на устройствата и конкурентна цена; Гаранционно и извън гаранционно поддържане; Безплатна актуализация на софтуер.

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!