Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Приложения > Приложения за преносна мрежа :
[]
Приложения за преносна мрежа 

Изборът на технология за преносна мрежа и мрежа за достъп зависят от конкретни условия и се определят от много фактори, като преобладаващ вид трафик, съществуваща кабелна инфраструктура, възможност за разширение, експлоатация на оборудването и други.

Целта е изграждане на единна цялостната мрежова инфраструктура и оптимизиране на комуникациите между точките на присъствие.

Основен принцип е оценката на бизнес потребностите и мащабите, също и съответния пазар.

ЕКоКоМС се стреми да отговаря на очакванията на своите клиентите, като предоставя продукти базирани на най-новите информационни и комуникационни технологии, за да получат ефективните решения на изгодни условия. Продуктите на ЕКоКоМС имат следните качества:
  • Конкурентни цени
  • Възможност за използване на съществуващата кабелна инфраструктура
  • Висока степен на интеграция със съществуващите мрежи

Пример 1: Изграждане на преносна мрежа в рингова топология за свързване точките на присъствие на оператор и предоставяне на услуги за данни и глас. Свързването между точките на оператора е по оптичен кабел, а между клиента и оператора по меден кабел.

Предложение: ЕКоКоМС предлага решение с комбинация от продуктите: Мултиплексори, Крос Конектори, Гъвкав Мултиплексор FMX-E1 с необходимите интерфейси за оператора и настолни продукти за клиентa. Целта е: Ценализирано управление и наблюдение; Надежност на устройствата и конкурентна цена; Гаранционно и извън гаранционно поддържане;

Пример 2: Изграждане на преносна мрежа на оператор в малки градове.

До точките на присъствие в малкия град има изградена оптична свързаност с опорната мрежа на оператора.

Предложение: ЕКоКоМС предлага следното решение: свързването с опорната мрежа да се изпълни с Мултиплексор PDH комбиниран с Крос Конектор 4хЕ1 и мултисервизен  Мултиплексор FMXМ-16 с необходимите потребителски интерфейси. С това решение се постига компактност на съоръженията, а именно в едно шаси разположени мултиплексорите и крос конектора. Целта е:  наблюдение; Надежност на устройствата и конкурентна цена.

 

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!