Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > Сертификати :
[]
Осигуряването на качеството и надеждността, с цел да бъдат задоволени нуждите на клиентите е една от първостепенните задачи за ЕКоКоМС. Фирмата разчита на високата технологичност на предлаганите решения, собствена разработка, което я отличава като професионален и надежден партньор. През март 2002г. в Женева, Швейцария ЕКоКоМС беше удостоена със "23-та Международна награда за технологии и качество".

Разработените във фирмата изделия са измерени, изпитани и сертифицирани в:

  • Акредитирана изпитвателна лаборатория "Телефонна комуникация" БТК-ЕАД
  • ИСП-ЦИЛ ООД "Телекомуникационна техника и алармени системи" и ЕКоКоМС има Разрешение за вграждане в Цифровата Телефонна Мрежа на БТК № 230, 231, 232/23.04.2002г.
  • Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на Въоръжение техника и имущества" "Орган по сертификация" Акредитиран от ИА на БСА по БДС ЕН 45011/1999г. Сертификати серия А-057, 058, 059, 060
  • Изделията са ресертифицирани от ИА "ИКИ на ВТИ" от ИА "ИКИ на ВТИ" Oтдел "Техническа документация и оценка на съответствието", като продукт за срок от три години със Сертификати серия А № 057, 058, 059, 060
  • Одобрени и приети и на Въоръжение в БА с Министерска заповед № ОХ-978/09.11.2001г.
  • От 14.02.2003 г. ЕКоКоМС успешно е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарти ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 . Оригиналните сертификати за съответствие на фирмата са №126287/12.03.2003г, №191784/17.04.2006г, BG13233Q/22.05.2009, BG18730Q/17.05.2012 
    и BG.121293Q/U/15.06.2018
Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!