Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > История :
[]
ЕКоКоМС е частна фирма, работеща в областта на електрониката, компютърните и телекомуникационни системи. От нейното основаване през 1990г, ЕКоКоМС се развива в следите направления:

  • Измерителни апаратура
  • Цифрови телекомуникационни системи и устройства
  • Приложен софтуер за автоматизация на измерванията
  • "Embedded" системи
  • Големи интегрални схеми (ГИС)

1990-1993 година - прави първи стъпки в разработка и производство на измерителна апаратура за цифрови преносни системи и приложен софтуер за такъв вид апаратура на други фирми. Разработва и роизвежда  цифрови мултиплексори  FMX-E1 различни типове сигнализация и цифрови удвоители на канали ADPC.

1993-1996 година - работи в областта на разработване и произвеждане на цифрови преобразуватели от цивилни стандарти (МККТ) към военни стандарти (ЕВРОКОМ D/1), цифрови крос конектори и оптични и електрични мултиплексори Е2 и Е3.

1996-2000 година - започва производство на цифрови крос конектори DCC FMX-16xE1.Разработва и произвежда мултиплексори за достъп Е1 с вградени кросконекторски функции и нови видове потребителски интерфейси.Започва разработка и производство на различни видове модеми.

2000-2004 година - работи в областта разработка и производство на различни видове оптични мултиплексори и различни клиентски устройства за изграждане на Интернет мрежи.Започва разработки на "Embedded" системи.

2004-2009 година - през този период се разработват и произвеждат на нов тип цифрови Крос Конектори DCC FMX-32xE1, нови продукти за мултисeрвизен достъп, като мултиплексор FMX Combi MUX, Ethernet over SDH ,Ethernet/RS232 iи нови видове "Embedded" системи и ГИС.

Понастоящем ЕКоКоМС е в процес на създаване на интегрирана платформа за пренос и пакетна комутация на глас и данни. Платформата удовлетворява изискванията за изграждане на интранет и интернет услуги за глас и данни.

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!