Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Крос конектори :
Крос Конектор FMX DCC 16 x E1
Крос конектор ECo DXX-32E1
Крос Конектор ECoDXX-4E1
[]
Цифровите системи Крос Конектор FMX DCC и ECoDXX се използват за ефективно свързване на цифрови потоци за глас и данни. Те извършват разпределение и пренасочване на цифровите потоци, с цел максимално използване на мрежите.

Характеристики:

  • Имат възможност за директно пренасочване на 2 Мbit/s поток без синхронизация по цикли (unframed)
  • Управление и наблюдение - локално и отдалечено
  • Възможност за конфигуриране в режим "Offline"
  • Запис и четене на конфигурации от файл
  • Статистика на алармите

Видове Крос Конектори:

Наименование

Описание

Особености

Крос конектор FMX DCC 16xE1 Устройство се разполага в 19" шаси с височина 6 HU и предоствя 16хЕ1 порта. Снет от производство!!! Замества се с мултиплексор FMXM-16, който е икономически по ефективен.
Крос конектор ECoDXX-32E1 Самостоятелнo устройство с височина 1HU, което предоствя 32хЕ1 порта. Произвежда се с два вида конектори, mini BNC и RJ45, и е удобен за работа при клиента и оператора. Устройството има локално и дистанционно управление и наблюдение.
Крос конектор ECoDXX-4E1 Самостоятелno устройство с височина 2HU, което предоставя 32хЕ1 порта. Произвежда се с два вида конектори, mini BNC и RJ45, и е удобен за работа при клиента и оператора. Устройството има локално и дистанционно управление и наблюдение.
Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!