Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > HDL IP Ядра :
[]
ЕКоКоМС овладя и разви голям опит в разработката и приложението на Големи Интрегрални Схеми в комуникациите и други области на автоматизация на производството.Създаде голямо количество интелектуална собственост (IP) в областта на ядрата (cores).

Започвайки през 1990 г. с програмируемата логика на Xilinx FPGA (Field Programable Gate Array's), като мина през различни форми на проектиране (Schematics Editors, EDIF  и др.) в момента ЕКоКоМС работи с най-авангардните езици за описване на цифрова логика на високо ниво като Verilog и VHDL. В  ЕКоКоМС са създадени екипи за проектиране и верификация на големи интрегрални схеми с различно приложение и насоченост. В момента в ЕКоКоМС се разработват големи интегрални схеми със средно 1000000 гейт-еквивалента и скорост около 300MHz.

Използвайки създаденото know-how във всичките разработки на  ЕКоКоМС фигурират по няколко проекта, реализирани на базата на FPGA  на Xilinx. Този подход осигури успешното представяне на ЕКоКоМС на телекомуникационния пазар в България и по света. Това лесно се вижда от предложените изделия в останалата част на сайта.

Тук Ви представяме няколко от проектите, разработени от ЕКоКоМС:

 • PCI IP Core за осъществяване на връзка с 32 битова PCI шина.
 • HDLC IP Core за вграждане в FPGA на един или няколко HDLC контролера. Ядрото поддържа интерфейс към няколко вида микроконтролери за писане и четене в HDLC контролера.
 • USB 1.1 Function IP Core за връзка с хост компютър по спцификация USB 1.1.
 • ReedSolomon IP Core с предавател и приемник с различни генериращи полиноми и в различни полета на Галоа. Създаден е софтуер на Perl за автоматизирано генириране на ядрото при зададени начални параметри.
 • Interleaver/Deinterleaver IP Core с различна размерност на блока за съвместна работа с ReedSolomon IP Core.
 • Различни TDM Controler IP Core - тези контролери позволяват да се свързва различни по скорости TDM шини с различни крайни устройства и шини.
 • Serial UART IP Core - разширява броя на UART при работа с компютри и др.
 • E1 Framer/Deframer IP Core
 • E2 Framer/Deframer IP Core
 • E3 Framer/Deframer IP Core
 • HDB3/AMI IP Core кодер/декодер.
 • SDRAM Controller IP Core - контролер за управление на SDRAM памети
 • DFS Controller IP Core - контролер за цифрово синтезирина на честоти (DFS) и плавно превключване от една на друга без скок на фазата.
 • DFFT Processor IP Core - Извършва бързо преобразуване на Фурие с различни размерности и различни скорости.
 • ISA Controller IP Core - контролер за осигуряване на изискванията и тайминга на ISA шината при PC 104 системи.
 • Clock Recovery IP Core - различни видове IP ядра за отделяне на тактова честота от 64kHz до 155MHz.
 • CVSD2PCM Convertor IP Core - цифров преобразувател от CVSD делта модулация към ИКМ
 • STM-1 Assembler/Disassembler IP Core

 

Xilinx Семинар

На 15 ноември 2007 се проведе семинар на тема "XILINX FPGA", организиран от фирмите ПЕТРЕКС-92 и SILICA, като последната е подразделение на Avnet Electronics на който фирма ЕКоКоМС бе поканена да сподели своя дългогодишен опит с работа с XILINX FPGA. Представянето на ЕКоКоМС на тема "Xilinx базирани приложения в ЕКоКоМС" можете да изтеглите от тук.

Copyright © 1990-2021 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!