Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Услуги и софтуер > Multiplexer FMX-E1 > Мултиплексор FMX E1 :
[]
Мултиплексор FMX-E1

Поддръжката на този софтуер е спряна!

Животът на управляващите платки, които се управляват от този софтуер е свършил!!!!!

Тук са дадени двете версии на софтуера за управление на мултиплексор FMX-E1, софтуера за кирилизацията и начина на приложение.

Начин за извършване на кирилизацията:

 • Изтегляте шрифта '8514OEM.FON' и го поставяте в някоя временна директория
 • Отваряте 'Control Panel' и отваряте папката 'Fonts'
 • От менюто 'File' избирате полето 'Install New Font'
 • В панела 'Add Fonts' стигате до папката, в която сте поставили изтегления шрифт
 • В полето 'List of fonts' трябва да се покаже ред 'Terminal Font (8514)'
 • Щраквате два пъти върху него и трябва да се отвори прозорец 'Install Font Progress', който да завърши успешно. Ако не завърши успешно вероятно имате инсталиран друг шрифт с това име. Деинсталирайте го и инсталирайте този.
 • След това отваряте 'fmx30.exe' или 'cross.exe' и в DOS прозореца отваряте иконата 'c:\' (тя е в другия край на 'Х' за затваряне на прозореца) и избирате менюто 'Properties'
 • От отворения прозорец избирате полето 'Font'
 • В полето 'Font' трябва да е селектирано 'Raster Fonts', а в полето 'Size' избирате размер '10х20'
 • Може да Ви се появят няколко позиции с размер '10х20' - обхождате ги една по една докато кирилицата излезе
 • Хубаво е докато откриете правилната селекция да потвърждавате с 'Apply properties to current window only' и след като улучите да изберете 'Save properties for future windows with same title'
Cyrillic 8514OEM.FON Cyrillic 8514OEM.FON 6/18/2009 12:29 pm 12 kB
Ver. 4.11 fmx30.EXE Ver. 4.11 fmx30.EXE 3/26/2009 10:01 pm 225 kB
Ver. 4.11 fmx30.OVR Ver. 4.11 fmx30.OVR 3/26/2009 10:01 pm 219 kB
Ver. 4.20 fmx30.EXE Ver. 4.20 fmx30.EXE 3/26/2009 10:12 pm 223 kB
Ver. 4.20 fmx30.OVR Ver. 4.20 fmx30.OVR 3/26/2009 10:13 pm 223 kB
Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!