Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Приложения > Приложения за мрежата с пакетна комутация :
[]
Приложения с пакетна комутация  - TDMoE/TDMoIP

Приложение със стандартни мултиплексори - TDMoE Мултипрексори 

С навлизането на интернет и пакетната комутация все повече се налага пренасянето на информацията да се извършва през LAN и MAN мрежи. Това дава възможност на потребителите да използват унифицирана преносна среда за по-широк клас услуги. От друга страна много от съществуващите устройства притежават стандартни интерфейси, които са TDM ориентирани, а също така и понякога е и по-ефективно да се използват и съществуващите потребителски гласови и цифрови интерфейси като TDM базирани такива поради съществуващата мрежа. Това създава проблеми особено на фирмите преносители, които са IP базирани при удовлетворяване на изискванията на клиентите. 

За да удовлетвори нуждата от тези нови по тип услуги ЕКоКоМС създаде фундаментално нов мултиплексор, работещ с всички станадртни потребителски интерфейси, но използващ като преносна среда LAN или MAN мрежи, използвайки TDMoE (TDMoX) и TDMoIP технологии.

Съществената разлика е, че вече с едни LAN интерфейс могат да се обслужат повече от един виртуални Е1 потока. В горния пример се обслужват четири виртуални Е1 потока като агрегатната скорост е около 9.5 Mbit/s. Увеличението на скоростта се дължи на овърхеда при опакетирането на Е1 потоците.

За постигане на тези цели е необходимо да се използва съществуващия мултисервизен мултиплексор FMXM-16 с нова управляваща платка с TDMoE (TDMoX) мрежови порт. Както е показано на фигурата по-горе единият мултиплексор се установява като Master, т.е той определя такта на системата, а другия като Slave, т.е. при него става извличане на такто от пристигащите пакети за възстановяване на тактовите честоти на Е1 потоците.

С тази схема може да се пренасят през LAN/MAN мрежи POTS, E&M канали, ISDN PRA и ISDN PRI линии, V.35 канали, частично и изцяло запълнени Е1 потоци във framed и unframed режим, както и много други комбинации и конфигурации.

 

Приложение като софт-суич и преобразувател на сигнализации

Необходимостта за интегриране на различни по вид услуги и функции и при изграждането на разпределени офиси  се налага да се използват телефонни централи с повишени възможности за да удовлетворят всички изисквания както на управленческия  така и на обикновенния персонал. Неоспорим факт е, че трябва да се използват софт-суичове. Такива софт-суичове се произвеждат от много компании с различни възможности и цени. Тук искаме да Ви предложим решения базирани на VoIP централата "Asterisk" и хардуерни решения на ЕКоКоМС, наречени VoIP SOHO PBX Фамилия, които покриват при много по-добро ценово отношение функциите на много от значително по-скъпите решения на Cisco, Avaya и др.

Едно решение, което е по-скоро обучително е показано по-долу на схемата. 

 

 

 

Тук е показана свързаност през TDM мрежата, като се използва PCI интерфейсната платка ZAP4E1 към три съществуващи PBX с различен тип сигнализация, като случаите не се ограничават само до тези сигнализации и изнесен абонатен мултиплексор. Освен това към VoIP централата са свързани определен брой IP телефони от интернет облака, като за всеки телефон може да има въведени конкретни ограничения какви направления може да избира.

През LAN сегмента са свързани 240 POTS с VoIP централата и пак за всеки телефон могат да се въведат индивидуални ограничения.

Информация за всички набирания провеждания на разговори или неосъществени такива, както и тяхната продължителност се съдържат в Call Detail Record (CDR) база данни и с потребителски софтуер могат да бъдат контролирани или експортирана цялата база данни за по-късно обработка за таксуване.

 

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!