Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > Мултиплексор FMXM-16 :
Шаси FMX-E1 Мултиплексор
Блок Захранване
Блок Конвертор 230 V AC/-48 V DC
Блок Управление с 4xE1 мрежови интерфейси
Блок управление с 2х HDSL мрежови интерфейси
Блок управление с 1opt. мрежови интерфейс-8xE1
Блок управление с 1х opt. мрежови интерфейс-4xE1+LAN
Блок управление с1х Ethernet мрежови интерфейс
Блок управление с2х opt. интерфейса -8x E1
Блок с интерфейс G.703
Блок с цифрови канали V.35/ X.21
Блок RP-LT - U интерфейс
Блок ISDN BRA-RP-NT(централа)
Блок ISDN BRA-RP-LT(абонат)
Блок потребителски E1интерфейс
Блок потребителски интерфейс HDSL
Блок LAN (10 Base T) интерфейс
Блок LAN(10 Base T) + Router интерфейси
Блок аналогови канали с E&M
Блок централа (POTS) FXO
Блок абонат (POTS) FXS
[]
Мултиплексор FMXM 16

Мултиплексор FMXM 16 е мулти сервизен мултиплексор с мощна мулти сервизна платформа за достъп, която комбинира услуги за глас и данни.

Системата FMXМ-16 (Flexible Multiplexer Multiservice) предоставя:

 • Интегрирани услуги за глас и данни
 • Пълен на крос конект между всички интерфейси
 • Комутаторен капацитет от 16×2048 (64k basis) и може да бъде конфигуриран като пълен 16×E1 DXC
 • Интерфейси, които спазват международния стандарт
 • Различни протоколи за предаване на данни
 • Капацитет от операторски клас и е предназначено за мултисервизен достъп
 • Плавно преминаване от съществуващи мрежи към тези от по ново поколение
 • Софтуерно управление
 • Локално и отдалечено управление и наблюдение, както и лесно конфигуриране и тест функционалност
 • Интерфейси за управление: RS 232 и LAN
 • Drop/Insert възможности
 • Модулен дизайн, позволяващ изпълнение на широк диапазон от интерфейси
 • Запомняне на стандартни конфигурации
 • Синхронизация от следните източници:
  • Външен - 2048kHz clock signal
  • Трибутарен сигнал - 64kbit/s или Nx64 kbit/s
 • Изход на синхронен сигнал: 2048 Кbit/s - ITU-T G.703

Модул Вид Описание
Шаси FMXM-16 19" стандартно шаси с височина 6 HU Шасито се състои от 16 слота, от които 1 слот за захранване, 1 слот за блок управление и 14 слота за различни видове интерфейсни блокове.
Блок вторично захранване от -36V до -72V DC Модулен тип за захранване на системата Произвежда необходимите захранващи напрежения за системата и се разполага в шасито на слот 16.
Блок конвертор на 230V AC/-48V DC Самостоятелен блок Конвертира 230V AC/-48V DC. Има възможност и за прикрепване към шасито.
Блок управление и четири мрежови интерфейси Е1 2Mbit/s Модулен тип, състоящ се от два блока - блок управление и блок мрежови интерфейси от даден вид Разполага се на постоянно място в шасито на слот 15. На модула се намират необходимите интерфейси за управление RS 232 и LAN 10BT, вход и изход за синхронизация, а също така и мрежовите 4хЕ1 интерфейси (75 или 120 ома). Възможност за резервиране на трафика.
Блок управление и два мрежови интерфейси xDSL Модулен тип, състоящ се от два блока - блок управление и блок мрежови интерфейси от даден вид Разполага се на постоянно място в шасито на слот 15. На модула се намират необходимите интерфейси за управление RS 232 и LAN 10BT, вход и изход за синхронизация, а също така и мрежовите интерфейси xDSL. Възможност за резервиране на трафика.
Блок управление и един оптичен мрежови интерфейс 8xE1 Модулен тип, състоящ се от два блока - блок управление и блок мрежови интерфейси от даден вид Разполага се на постоянно място в шасито на слот 15. На модула се намират необходимите интерфейси за управление RS 232 и LAN 10BT, вход и изход за синхронизация, а също така и един оптичен мрежови интерфейс за 8хЕ1.
Блок управление и един оптичен мрежови интерфейс 4хЕ1 + LAN Модулен тип, състоящ се от два блока - блок управление и блок мрежови интерфейси от даден вид Разполага се на постоянно място в шасито на слот 15. На модула се намират необходимите интерфейси за управление RS 232 и LAN 10BT, вход и изход за синхронизация, а също така и един оптичен мрежови интерфейс 4хЕ1 + LAN (10BT).
Блок управление и два оптични мрежови интерфейса 8xE1 Модулен тип, състоящ се от два блока - блок управление и блок мрежови интерфейси от даден вид Разполага се на постоянно място в шасито на слот 15. На модула се намират необходимите интерфейси за управление RS 232 и LAN 10 BT, вход и изход за синхронизация, а също така и два оптични интерфейси 8хЕ1. Възможност за резервиране на трафика.
Блок управление и един Ethernet мрежови интерфейс Модулен тип, състоящ се от два блока - блок управление и блок мрежови интерфейси от даден вид Разполага се на постоянно място в шасито на слот 15. На модула се намират необходимите интерфейси за управление RS 232 и LAN 10BT, вход и изход за синхронизация, а също така и един LAN 100 BT мрежови интерфейс (TDM over Ethernet).
Блок цифрови канали V.35/X.21 Модулен тип - цифров интерфейс за данни Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блок за 4 броя канали за данни X.21/V.35.
Блок ISDN BRA-RP-NT (централа) Модулен тип - цифров интерфейс за глас и данни Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блок за 3 броя канали за ISDN BRA -RP-NT (централа), заемащи 7 време интервала.
Блок ISDN BRA-RP-LT (абонат) Модулен тип - цифров интерфейс за глас и данни Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блок за 3 броя канали за ISDN BRA -RP-LT (абонат), заемащи 7 време интервала.
Блок потребителски интерфейс E1 Модулен тип - цифров интерфейс за глас и данни Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блок за 2 броя канали за E1 (Nx64, N = 1-31) сигнал по ITU-T G703; G704; G.706 с интерфейс 75 или 120 ома.
Блок потребителски интерфейс HDSL/SDSL Модулен тип - за работа по меден кабел Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блок с 2 порта за xDSL линии за работа по двупроводна кабелна линия.
Блок LAN интерфейс 10 Base T Модулен тип - цифров интерфейс за данни Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блок с 1 брой интерфейс Ethernet 10 Base T.
Блок LAN интерфейс 10 Base T + рутер Модулен тип - цифров интерфейс за данни Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блок с 1 брой интерфейс Ethernet и 6 портов Mini Hub.
Блок канален E&M Модулен тип - аналогов интерфейс за глас Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. Блокът има 10 порта за 2/4 проводни аналогови канали с Е&М сигнализация.
Блок централа FXO Модулен тип - аналогов интерфейс за глас Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. 10 портов блок за телефони POTS страна централа.
Блок абонат FXS Модулен тип - аналогов интерфейс за глас Може да заема място в шасито от 1 до 14 слот по избор. 10 портов блок за телефони POTS страна абонат.

Техническо описание - Технически данни за модулите на системата, особености и инструкция за експлоатация

Описание на софтуера за управление и наблюдение - Описание на софтуера за конфигуриране на системата, интерфейсите, кросконект и резервиране на трафични свързвания на локално и отдалечено устройство, както и наблюдение на алармените състояния и тестови функции.

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!