Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори :
Мултиплексор FMXM-16
Оптични мултиплексори
PDH/SDH мултиплексори
[]
Мултисервизни мултиплексори

Мултиплексорите позволяват предаване на потоци E1, Ethernet, Nx64 по едномодово оптично влакно до 120 км. Модулното изпълнние на устройствата позволява да си изберете мултиплексор за оптимално решение на определена задача.

 

Предимства:

  • Прозрачно предаване на потоци Е1/G.703 , V.35 и други по оптичен кабел
  • Модулна конструкция, която позволява избор на количество и тип на каналите
  • Отлична гъвкавост и приспособимост на мултиплексорните приложения
  • Управление и контрол, чрез терминален порт и свето диодна индикация
  • Вграден BER тестер

Видове мултисервизни мултиплексорни системи:

Наименование

Описание

Особености

Mултиплексор FMXM16

Mултисервизен мултиплексор с възможност за резервиране и с различни мрежови интерфейси. Разполага се в 19" шаси с 14 слота и височина 6HU. Локално и дистанционно управление и наблюдение.

Окомплектоването на устройството е по предпочитания на клиента. Прозвежда се с много видове потребителски интерфейси (аналогови и цифрови) и възможност за кросконектиране на ниво DS0 (64К) между всички интерфейси.

Optimux 4xE1

Настолен оптичен модем за работа по 2 или 1 оптично влакно с 4 броя интерфейси Е1/G.703. Има локално и дистанционно управление и контрол.

Устройството е лесно за монтиране и експлоатация от клиент. Захранване с 220V AC.

Optimux 4xE1 + Ethernet

Настолен оптичен модем за работа по 2 или 1 оптично влакно с 4 броя интерфейси Е1/G.703. Има локално и дистанционно управление и контрол.

Устройството е лесно за монтиране и експлоатация от клиент. Захранване с 220V AC.

Optimux 8xE1

Настолен оптичен модем за работа по 2 или 1 оптично влакно с 8 броя интерфейси Е1/G.703. Има локално и дистанционно управление и контрол.

Устройството е лесно за монтиране и експлоатация от клиент. Захранване с 220V AC.

Mултиплексор E2-NG

Класически мултиплексор PDH Е2 за 4хЕ1/G.703 потока. Има два вида устройства за разполагане в 19" шаси с височина 6HU и като самостоятелно устройство.

Устройството заема в шасито 1 слот, на който са разположени мрежови и потребителски интерфейси, както и блоковете за управление. Има локално и дистанционно управление и контрол.

Mултиплексор E3 NG (16xE1)

Класически PDH Е3 за 16хЕ1/G.703 потока. Има два вида устройства за разполагане в 19" шаси с височина 6HU и като самостоятелно устройство.

Устройството заема в шасито 1 слот, на който са разположени мрежови и потребителски интерфейси, както и блоковете за управление. Има локално и дистанционно управление и контрол.

Mултиплексор E3 (12xE1+Ethernet)

PDH Е3 система за 12 Е1/G.703 потока и 1 Ethrtnet произвежда се в две модификации за разполагане в 19" шаси с височина 6HU и като самостоятелно устройство.

Устройството заема в шасито 1 слот, на който са разположени мрежови и потребителски интерфейси, както и блоковете за управление. Има локално и дистанционно управление и контрол.

Mултиплексор SToM 1

SDH устройство тип STM1 (ЕоS-Ethernet върху STM1). Произвежда се като самостоятелно устройство с височина 1HU, което може да се монтира и в стойка ETSI.

Броят на интерфейсите Е1/G.703 могат да са: 4, 8, 12, 16, 32, 48 и 1 брой Ethenet 10/100 Tx. Има локално и дистанционно управление и контрол.

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!