Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > Оптични мултиплексори :
Optimux 4 x E1
Optimux 4 x E1 + LAN
Optimux 8 x E1
[]
Moдеми(мултиплексори) за работа по оптичен кабел

Optimux са самостоятелни настолни компактни модеми(мултиплексори) за пренасяне на цифрови потоци(E1 и LAN) по оптичен кабел .

Приложения:

  • Наети линии 2 Mbit/s ± 50 ppm ITU-T G.703
  • Комбинирани приложения за глас и данни
  • Мултисервизна връзка (PBX + LAN)
  • ISDN PRA достъп
  • Предоставяне свързаност на малки населени места
  • Предоставяне свързаност на мобилни оператори:
    • между базови станции
    • между базови станции и контролери

ЕКоКоМС предлага следните видове Optimux:

 

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!