Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > PDH/SDH мултиплексори > Мултиплексор E3 (12xE1+LAN) :
Блок управление с мрежови и потребителски интерфейси
[]
Мултиплесор E3 -(EoPDH)

Мултиплесор E3 -(EoPDH) е нова генерация компактен мрежови елемент със среден капацитет и висока степен на интеграция, намалена консумация и повишени функционални възможности

 

 

 

Системата E3 -EoPDH(Ethernet over PDH) е нова генерация цифрови мултиплексори с висока степен на интеграция и намалена конусмация с повишени функционални възможности.
 Цифровият мултиплексор E3 -EoPDH предоставя следната функционалност:

  • Мултиплексира 12 х Е1 цифрови потока и един поток с агрегатна скорост 8Mbit/s, в който има един 10 BaseT LAN
  • Цифровите потоци могат да са плезиохронни (несинхронни)
  • Преобразува в потоци с по-висока скорост и след това предава цифровия сигнал със скорост 34 Mbit/s по  оптичен кабел
  • Ин сървис BER тест за всяка двумегабитна група
  • Потребителски портове за телекомуникационни услуги за глас и данни
  • Възможност за дистанционно наблюдение посредством SNMP
  • В една платка  са разположени блоковете за управление, мрежови интерфейс и потребителски интерфейси.

Аксесоари:

Интерфейси:

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!