Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > Мултиплексор FMXM-16 > Блок централа (POTS) FXO :
[]
Блок централа FXO
 
 • Брой портове: 10
 • Режим: 2 проводен
 • Кодиране на глас: по ITU-T G.711 А Law
 • Характеристики на 2 проводната част: по Q.552
 • Честотна лента: от 300 до 3,400Hz
 • Ниво на изходния сигнал в 2w: от -18dBr до +7dBr
 • Ниво на входния сигнал в 2w: от -23dBr до +1.5dBr
 • Номинален импеданс 2w: Z = 600 ома
 • Пренасяне на таксуващи импулси: 16kHz
 • Отговаря на изискванията на ITU-T K.21
 • Гъвкаво разпределяне на време интервалите
 • Детектор на повикване 15Veff@25Hz
 • "CLIP" функция

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!