Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > Мултиплексор FMXM-16 > Блок с интерфейс G.703 :
[]
Блок интерфейс G.703
co/contra-directional Nx64
 
  • Скорост: Nx64 Кbit/s (n=1...31) синхронно по ITU-T V.110
  • Брой на интерфейсите: 4
  • Вид интерфейс: G.703 Codirectional
  • Предаване: 4 w
  • Гъвкаво разпределяне на време интервалите
  • Възможност за синхронизация по някой от каналите

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!