Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > Мултиплексор FMXM-16 > Блок Управление с 4xE1 мрежови интерфейси :
[]
Блок Управление с четири мрежови интерфейса 4 х 2Mbit/s
 
 • Мрежови интерфейс: електрически 2Мbit/s ITU-T G.703; G.704; G.706
 • Код: HDB3/AMI
 • Брой на интерфейсите: 4
 • Drop/Insert функция
 • HDLC Контролер за дистанционно управление
 • Интерфейс за управление: външен RS.232 и LAN 10 BT
 • Синхронизацията може да се извърши от следните източници:
  • Външен - 2048kHz clock signal
  • Трибутарен сигнал - 64kbit/s или Nx64 kbit/s
 • Изход на синхронен сигнал: 2048 Кbit/s - ITU-T G.703
 • Запомняне и съхранение на конфигурацията
 • Възможност за извеждане на аларми: Мажорна/Миньорна
 • Допълнителни функции на ниво Nx64 време интервала:
  • Генериране на тестови сигнали от тип - цифрова синусоида и PRBS 215-1
  • Измерване на битова грешка
  • Възможност за различни видове шлейф

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!