Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > Мултиплексор FMXM-16 > Блок аналогови канали с E&M :
[]
Блок канален E&M
 
 • Брой портове: 10
 • Режим: 2/4 проводен - софтуерно управляем
 • Кодиране на глас: по ITU-T G.711 А Law
 • Характеристики на канала: по G.712 - G.715
 • Честотна лента : от 300 до 3,400Hz
 • Нива 4W TX&RХ: от -16dBr до +9dBr променящи се през 0,01dB
 • Номинален импеданс 4w: Z = 600 ома
 • Номинален импеданс 2w: Z = 600 ома
 • Сигнализация: извън лентова (тип II); E&M
 • Ниво на изходния сигнал в 2w: от -18dBr до +7dBr
 • Ниво на входния сигнал в 2w: от -23dBr до +1.5dBr
 • Гъвкаво разпределяне на време интервалите

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!