Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Мултисервизни Мултиплексори > Мултиплексор FMXM-16 > Блок управление с1х Ethernet мрежови интерфейс :
[]
Блок Управление и Ethernet мрежови интерфейс
 

Устройството е предназначено за предаване на услуги TDM в мрежите с пакетна комутация.Устройството преобразува (инкапсулира) Е1 потоци заедно с тяхната рамкова структура и сигнализационните битове в пакети. Технологията Е1 Over IP, E1 Over Ethernet обезпечава прозрачност за телефонните централи (PBX), комутатори на оператори и други основани на Е1 посредством MAN, LAN, WAN Ethernet решения.

Предимства на устройствата E1 Over Ethernet за глас и данни са:

 • Бързо възвръщане на инвестициите
 • Проста конфигурация
 • Пълна използваемост на IP/Ethernet.
 • Висока ефективност.
 • Поддържа до 4хЕ1

Особености:

 • Обезпечава плавно преминаване от съществуващи мрежи към тези от по ново поколение.
 • Поддържа от 1 до 4 интерфейса Е1 върху един 100BaseТ – Ethernet интерфейс.
 • Конфигурациите на Е1 са независими.
 • Напълно прозрачен за всички сигнализации и протоколи.
 • Възможност за локално и дистанционно управление и наблюдение.
 • Интерфейси за управление RS. 232 и LAN 10 BT.
 • Интерфейсите на апаратурата съответствуват на стандарти G.703, IEEE 802.3.
 • Произвежда се като платка за разполагане в шаси на мултиплексор FMXM16- 6HU и като самостоятелно устройство с височина 1HU .
 • Захранване: DC захранване от -36V до -72V; AC захранване: 230V, 50Hz

Приложение

Даденото решение е ефективно при използването му в мрежи с малък и реден капацитет, както и при корпоративни клиенти за реализиране на VoIP трафик между офиси, както и за предоставяне на различни TDM услуги по мрежи с пакетна комутация. Двойка мултиплексори FMXM16 с такава плака могат да пренесат по преносна среда LAN,WAN,MAN различни видовеTDM аналогови и цифрови услуги.

Tехнически данни

Интерфейс: Е1

 • TDMoE
 • Брой на интерфейсите: 4
 • Drop/Insert функция
 • Скорост: до 4х2048 Kbit/s ± 50ppm; G.703;G.704 + TDMoE овърхед

Интерфейс: Ethernet 100Base T

 • Брой портове: 1
 • Пропускателна способност: 9.02Mbit/s върху 100Mbit/s
 • Скорост на обработка на пакетите: 4000 пакети/сек
 • Тип на съединителя: RJ-45

Други данни

 • HDLC Контролер за дистанционно управление
 • Интерфейс за управление: външен RS.232 и LAN
 • Синхронизацията може да се извърши от следните източници: Външен - 2048kHz clock signal;Трибутарен сигнал - 64kbit/s или Nx64 kbit/s
 • Изход на синхронен сигнал: 2048 Кbit/s - ITU-T G.703
 • Допълнителни функции на ниво Nx64 време интервала:
 • Генериране на тестови сигнали от тип - цифрова синусоида и PRBS 215-1
 • Измерване на битова грешка
 • Възможност за различни видове шлейф

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!