Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > Препоръки :
[]
Препоръки

Препоръки от СИЛИТА-РАЗВИТИЕ

ГК Протокол от Научно-Технически Съвет

В протокол № 16 от заседание на научно-технически съвет по "Сигнализация, телекомуникации, електроснабдяване и енергийна ефективност" към поделение "Сигнализация и телекомуникации" при ДП НКЖИ се взима решение за предложение към Генералния директор на ДП НКЖИ да даде разрешение за ползване на "Гаров концентратор ЕКоГК-Е", разработка на ЕКоКоМС ООД в железопътната инфраструктура.

На 07.03.2014г. Ген. Директор на ДП НКЖИ одобрява направеното предложение.


ГК Протокол от комисия НКЖИ

На 06.02.2014г. се състоя заседание на комисия по приемане на изпитанията на "Гаров концентратор ЕКоГК-Е":

В протокола се е записва:

въз основа на проведените изпитвания и получените резултати,

КОМИСИЯТА РЕШИ:

т.2 Устройството "Гаров концентратор ЕКоГК-Е" е пригодно за внедряване в системата на ДП НКЖИ.


VIK-Tasrgoqwichte_ref_1.jpg
VIK-Tasrgoqwichte_ref_2.jpg
VIK-Tasrgoqwichte_ref_3.jpg
Vivacom_reff.jpg
Stac-KIS_reff.jpg
Ref_Metropolitan.jpg
MO-KIS_reff_1.jpg
MO-KIS_reff_2.jpg
Ref_ITA.jpg
BDJ_ref.jpg
Reference_BTK-DO_2005.jpg
Reference_BTK-Dalekos_2003.jpg
Reference_Kosmo.jpg
Reference_BTK-Dalekos1_2003.jpg
Reference_BTK-Dalekos2_2003.jpg
Reference_Mobikom_2003.jpg
Reference_MO1_2003.jpg
Reference_MO2_2003.jpg
Reference_MO3_2003.jpg
Reference_BTK-STTS1.jpg
Reference_BTK-STTS2.jpg
Reference_MO1_2001.jpg
Reference_MO2_2001.jpg
Reference_NU-RTS.jpg
Reference_Mobikom.jpg
Reference_Mobikom_1999.jpg
Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!