Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > Екип > Бабинов :
[]
инж. Георги Бабинов - Изпълнителен Директор
инж. Георги Бабинов е роден в София. Завършва ина Техническия Университет - София, специалност Далекосъобщителна техника и е бил аспирант към същия Университет по тема "Оценка на аналогово-цифровото преобразуване". Лектор в Elsinco GmbH, Vienna и е преминал курсовете за "Авангардни Телекомуникационни Технологии и Управление на Телекомуникационната Мрежа" в Sophia Antipolis, Франция. Работил е като отговорен конструктор и научен сътрудник към Институт по Радиоелектроника и Институт по Съобщителна Промишленост, София.

Работи в областта на цифровата обработка на сигналите, телекомуникационно оборудване, проектиране на Големи Интегрални Схеми, приложен софтуер и менижмънт.
От 2001 е член на IEEE.

Езици: Испански, Английски, Френски и Руски

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!