Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > Екип :
Бабинов
Куюмджиев
Пепелджийски
Василев
[]
Екипът на ЕКоКоМС e специализиран в разработката и производството на продукти в областта на електрониката, телекомуникацията и компютърните системи.Основната част от сътрудниците в компанията са с доказани голям опит и знания в телекомуникациите.

Компанията се управлява от борд на директорите:


Структура на ЕКоКоМС ООД
 • Изпълнителен директор
 • Развойно звено
 • Производствено звено
 • Маркетинг и продажби
 • Финанси и счетоводство
Производственото звено разполага с:
 • Конструктивно звено
 • Технологично звено
 • Звено за контрол на всички видове произвеждани изделия
 • Складове за компоненти и готова продукция
 • Доставка на материали и елементи
 • Звено за предварителна подготовка и контрол на елементи
 • Производствен състав - 20 специалисти
Развойното звено разполага с:
 • Всички необходими средства за извършване на развойна дейност
 • Автоматизирани средства за проектиране, симулиране и документиране на електрически схеми и печатни платки
 • Автоматизирани средства за проектиране, симулиране и физическо реализиране на Големи Интегрални Схеми с плътност над 4 000 000 гейт еквивалента
 • Състав - 5 високо квалифицирани специалисти

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!