Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > Екип > Василев :
[]
инж. Тодор Василев - Директор Развитие и Производство на Embedded Системи и Софтуер
инж. Тодор Василев е роден в Пловдив. Завършва Техническия Университет - София, специалност Далекосъобщителна техника и е бил аспирант в Институт по Съобщителна Промишленост.

Работи в областта на проектиране на телекомуникационно оборудване и системен софтуер е прави изследвания в областта на цифровата комутация пренасяне на информацията, бързи ортогонални преобразувания и "Embedded" системи.

Езици: Английски и Руски

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!