Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > Екип > Куюмджиев :
[]
ст. нс. ІІ ст. д-р инж. Тодор Куюмджиев - Изпълнителен Директор
ст. нс. ІІ ст. д-р инж. Тодор Куюмджиев е роден в София завършва Техническия Университет - София, специалност Далекосъобщителна техника. Защитава кандидатска дисертация в областта теория на веригите. Поканен е за изследвания в областта на цифровите и SC филтри в Кралския Институт по Технологии - Стокхолм, Швеция. Преминал е курс върху "Авангардни Телекомуникационни Технологии и Управление на Телекомуникационната Мрежа" в Sophia Antipolis. Бил е отговорен конструктор в Институт по Радиоелектроника и в Институт по Съобщителна Промишленост София.  Става
Старши научен сътрудник в Институт по Съобщителна Промишленост София.

Работи в областта на теория на веригите, проектиране на телекомуникационно оборудване, проектиране на Големи Интергрални Схеми, приложен софтуер и менижмънт. Понастоящем работи интензивно в областта на Network Managment Systems за разнородни IP и TDM устройства.
От 2001 e член на IEEE, а през 2005 става старши член на IEEE.

Езици: Английски, Френски и Руски

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!