Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Компанията > Екип > Пепелджийски :
[]
инж. Константин Пепелджийски - Директор Развитие и Производството на TDM устройства и FPGA
инж. Константин Пепелджийски е роден в София. Завършва Техническия Университет - София, специалност Далекосъобщителна техника. Научен сътрудник и отговорен конструктор в Институт по Съобщителна Промишленост, София. Работи върху приложен софтуер, телекомуникационно оборудване и теория на веригите. Преминал е курс върху "Авангардни Телекомуникационни Технологии и Управление на Телекомуникационната Мрежа" в Sophia Antipolis, Франция през 1992 г.

Работи в областта на теория на веригите, проектиране и разработка на телекомуникационно оборудване, проектиране на Големи Интегрални Схеми, приложен софтуер и менижмънт.

Езици: Английски и Руски

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!