Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Устройства за достъп :
Модем HDSL/SDSL - E1
Модем HDSL/SDSL - V.35/X.21
Модем HDSL/SDSL - LAN
Модем HDSL/SDSL - LAN с рутер
Модем U Interface 64/128 kbit/s
Модем 10 Channel Subscriber System
Устройство 2 x E1 + V.35/Х.21
Устройство 2 x E1 + LAN + 2 POTS
Устройство за резервиране
Конвертор Е1 към V.35
Конвертор LAN към E1
Конвертор RS 232 към LAN
Мултиплексор E2
Мултиплексор Е3
Конвертор 4хЕ1 към Ethernet
GPRS Router
[]
 Устройства за достъп (модеми, мултиплексори, устройства "Drop&Insert", конвертори и други)

Продуктите за достъп са устройства, свързващи мрежата за достъп и потребителя. Това са различни самостоятелни устройства, които са необходими за терминиране на  услугата.

ЕКоКоМС предлага следните устройства:

Наименование Тип
Кратко описание
Optimux 4xE1 Оптичен кабел Оптичен модем с 4 х Е1порта
Optimux 4xE1+Ethernet Оптичен кабел Оптичен модем с 4 х Е1порта и 1хLAN
Optimux 8xE1 Оптичен кабел Оптичен модем с 8хЕ1 порта
Мултиплексор E2 Оптичен кабел Оптичен PDH мултиплексор с 4 х Е1порта.Произвежда се в два варианта-настолен и за монтаж в 19"/6HU шаси.Тук е показан настолният вариант.
Мултиплексор E3(16хЕ1) Оптичен кабел Оптичен PDH мултиплексор с 16 х Е1порта.Произвежда се в два варианта-настолен и за монтаж в 19"/6HU шаси.Тук е показан настолният вариант.
Мултиплексор E3(12хЕ1+Ethernet) Оптичен кабел Оптичен PDH мултиплексор с 12 х Е1порта и 1х Ethernet (Ethernet over PDH). Произвежда се в два варианта-настолен и за монтаж в 19"/6HU шаси.Тук е показан настолният вариант.
Мултиплексор SToM1(EoS) Оптичен кабел Оптичен мултиплексор STM1 (Ethernet over STM1) 4/8/16/32/48E1порта 1xEthernet.
Модем xDSL/E1 Меден кабел Mодем HDSL/SDSL с 1хЕ1порт
Модем xDSL/V.35/x.21 Меден кабел Mодем HDSL/SDSL с 1хV.35 /X.21порт
Модем xDSL/Ethernet меден кабел Mодем HDSL/SDSL с 1хEthernet порт
Модем xDSL/Ethernet with Router
меден кабел Mодем HDSL/SDSL с рутер - 6 портa
Модемс U интерфейс 64/128 kbit /s
Меден кабел Mодем HDSL/SDSL с 1порт 64/128Kbit/s
Модем 10 Chanels Subscriber System Меден кабел Mодем HDSL/SDSL за 10 канала за абонат. Може да работи съвместно с мултиплексор FMXM-16. 1хЕ1порт
Устройство 2хЕ1+ V.35/V.21 Устройство тип Drop& Insert Устройство за "Drop&Insert"с 2порта Е1 от които отделя  1 портV.35/X21.
Устройство 2хЕ1+Ethernet+2xPOTS Устройство тип Drop& Insert Устройство за "Drop&Insert"с 2порта Е1 от които отделя  1 x Ethernet и 2xPOTS.
Устройство за резервиране на Е1 Устройство за резервиране Устройство за резервиране на 3 потока на Е1.
Конвертор Е1 към V.35/X.21 Конвертор на интерфейс Конвертор на интерфейс Е1 към интерфейс V.35/X.21
Конвертор Еthernet към E1 Конвертор на интерфейс Конвертор на интерфейс Ethernet към интерфейс  E1
Конвертор 4хЕ1 към Ethernet Конвертор на интерфейс Конвертор на интерфейси 4xЕ1 към Ethernet
Конвертор RS 232 към Ethernet Конвертор на интерфейс Конвертор на интерфейс RS232 към интерфейс Ethernet
GPRS Router EDGE/GPRS маршутизатор GSM Рутер  с 1 безжичен интерфейс за GPRS и 1 или 2 Ethernet интерфейса
Copyright © 1990-2021 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!