Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи > PC104 compatible :
ECoC51
ECoI386
ECoARMEP9302
ECoARMEP9307
[]
PC 104 съвместими системи

РС104 е известна стандартна форма за РС съвместими модули (circuit boards), които събрани заедно могат да направят вградена компютърна система. Името РС104 като форма се свързва с известната дискета (”4х4”) на персоналния компютър (РС) и от броя на пиновете за свързване на ISA шината - (104). За съвместимите РС104 е характерно следното:

  • Сходни са с настолните РС, но са с различен вид дейност
  • Проектирани са така че използуват много малка консумирана мощност
  • Малка и стабилна печатна платка, която може да се приспособява и разширява
  • Приложими са в промишлеността, лаборатории, в машини и устройства където е необходим програмируем контрол и като системи за контрол
  • Мощни системи за големината, която имат и различните им възможности

ЕКоКоМС произвежда следните PC104 съвместими "embedded" системи:
  • ЕCoС51 - C51 РС104 базирана система
  • ЕCoI386 - INTEL I386 РС104 базирана система
  • ЕCoARM9EP9302 - Cirrus ARM ЕР9302 РС104 базирана система
  • ECoARM9EP9307 - Cirrus ARM ЕР9307 РС104 базирана система

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!