Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи :
PC104 compatible
По спецификация на клиента
PCI-приложения
Крос Компилатори и Създаване на Коренови Файлови Системи
[]
Еmbedded" системите са специализирани компютърни системи, най-често предназначени за вграждане в други по-големи системи, с цел управление и/или контрол. Тези системи са предназначени за изпълнение на една определена задача в най-разнообразни приложения. Има много дефиниции какво е "Еmbedded" система - компютърен хардуер и софтуер, към които са прибавени механически или други части, оформени за изпълнение на определена функция.

От самото си създаване ЕКоКоМС проектира и внедрява "Еmbedded" системи с различни процесори и производителност. Основен принцип в нашите предложения е осигуряване на максимална функционалност на минимални цени и постигане на висока надеждност.

ЕКоКоМС предлага:

Приложение:

Embedded" системите с техните характеристики и малка консумирана мощност имат възможност да отговорят на най-разнообразни изисквания. Потребителите на системите са клиенти от различни области и сфери:

  • За управление на производствени и трафични процеси
  • За контрол в производство на изделия и продукти, Интернет достъп, лаборатории за тестване
  • В метеорологията, енергетиката, телекомуникациите и др.

Различните платформи могат да се класифицират по следния начин:

  • EP93XX базирани системи - подходящи за automotive и control systems. Системите, базирани на този процесор нямат видео интерфейс и са удобни за системи, в които user интерфейса е уеб сървър или конзола.
  • TOPAS900 базирани системи - подходящи за работа с touch screen и графичен интерфейс. В предложените хранилища се поддържа минимизираната X-windows система GPE, удобна за PDA и други приложения
  • ATNGW100 базирани системи - подходящи за gateway и др.
Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!