Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи > Крос Компилатори и Създаване на Коренови Файлови Системи :
WebSite Disclaimer Notice
[]
Крос Компилатори и Създаване на Коренови Файлови Системи

ЕКоКоМС работи над 5 години в областта на "Embedded" системи. В този период се усвоиха технологии за поддържане на АРМ процесори и създаване, както на крос-компилатори така и за генерирането на коренови файлови системи за тях.
Създадени са хранилища за инсталационни пакети, които се поддържат в http и ftp сървър. Ftp сървъра позволява броузване и изтегляне на отделни пакети, докато http сървъра поддържа ъпдейтването, ъпгрейдването както и инсталирането на нови пакети на текущо работещи системи свързани с интеренет аналогично на командата yum при RedHet Linux или на командата apt-get при Debian или Ubuntu Linux.
Тези хранилища са създадени да се ползват свободно, без гаранция за работоспобността на наличния софтуер. ЕКоКоМС не носи никаква отговорност за евентуално нанесени щети от предоствения в хранилищата софтуер. Преди да ползвате наличния софтуер моля прочете нашият disclaimer.

Към настоящият момент в хранилищата се поддържат две верисии на основната библиотека на линукс glibc:

И двата типа библиотеки са оптимизирани специално за "embedded" системи с оглед на големина и бързодействие.

Хранилищата създадени от ЕКоКоМС за съответните библиотеки са на следните адреси:

И двете хранилища имат еднаква структура от три директории:

  • images
  • ipk
  • sdk

Директориите са генерирани така, че да удволетворяват протокола за инсталиране на пакети opkg, който е улекотена версия на командата ipkg.

Всъщност в тези хранилища има пълни BSP (Board Support Package) за няколко най-рапространени ембедид контролера на ЕКоКоМС, Атмел, Тошиба, Самсунг и др.

Дирекотрията uclibc поддържа:

Директорията eglibc поддържа:

За bootloader и във всички варианти се използва изключително удобния bootloader - u-boot, който при работа с платките на ЕКоКоМС е пачнат за 32М RAM при uclibc версиите и 64M RAM при eglibc изпълнението. Линукс кърнълът е пачнат също по аналогичен начин, което позволява лесно да се комбинират и удовлетворяват всички изисквания на ползувателите на хардуер на ЕКоКоМС.

В директорията images обикновенно се поддържат два вида имиджи на файлови системи:

  • micro-base-image-ep93xx.tar.gz
  • minimalist-image-mtdutils-ep93xx.tar.gz

Първият имидж е minimum minimoris линукс файлова система, която може да се стартира сама на съответния таргет. От там нататък, използвайки програмата opkg могат да се инсталират други необходими на потребителя пакети.

Вторият имидж е значително по-удобна за работа система с допълнителни стартиращи скриптове, правещи файловата система много по user-friendly.

За да се активира системата за пакети трябва да се конфигурира програмата opkg, както следва:

в директория /etc/opkg във файла opkg.conf трябва да има следните редове:

src/gz <board>ep93xx            http://www.ecocoms.com/embed/<lib>/ipk
src/gz <board>-all                  http://www.ecocoms.com/embed/<lib>/ipk/all
src/gz <board>-<proc_tech>  http://www.ecocoms.com/embed/<lib>/ipk/<proc_tech>
src/gz <board>-<board>         http://www.ecocoms.com/embed/<lib>/ipk/<board>

където <lib> трябва да е или uclibc или eglibc,
<board> трябва да е еднa от поддържаните платки - ep93xx, topas900, atngw100
<proc_tech> трябва да съотвествува на технологията на която е изграден процесора - armv4t за EP93XX, armv5t за TMPA900 (topas900), avr32 за atngw100

Във третата директория - SDK обикновенно се съхраняват toolchain-овете за съответния таргет, като вече те са компилирани, за да се изпълняват на 64 битова машина. Имената на файловете са обикновенно самообясняващи се и позволяват да се избере правилния крос компилатор. Това дава възможност на потребителите сами да генерират код, който да се изпълнява на таргета.

Хранилищата обкновенно съдържат много разнообразни приложения, които с opkg лесно се инсталират на таргетите. Като най-основни може да се каже, че без никакви трудности се инсталират perl, python, java и др. При таргетите, поддържащи дисплей се инсталират различни минимизирани версии на X-Window, като GPE и др.

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!