Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи > PCI-приложения > ZAP4E1 > ZAP 4E1 :
[]
ZAP4E1

е PCI интерфейсна платка, позволяваща да се обработват 4xE1 потока в стандартни или едноплаткови компютри.

 

Тази функция, базирана на Zapata Telephony Project, позволява да се извършва преобразуване на сигнализация между различни E1 оборудвания и цифрови централи, както и позволява свързване на евтини E1 мултиплексори с различни IP устройства. Тъй като ZAP4E1 подобрява Вх./Изх. скорост до 5 пъти, резултата е намалено CPU натоварване и позволява включване на повече платки към един сървър.

Zapata Telephony Project позволява стандартни TDM интерфейси да се вкарат в софтуерните проекти за телефонния, като Asterisk PBX например. Zapata Telephony Project създаде набор от драйвери, наречени zaptel. TDM интерфейсите (като T1 или E1) използват zaptel драйверите, за да преобразуват серийния поток в парчета (рамки), които представляват каналите. Тези канали  се подават на Asterisk PBX за използване от телефонните оператори.

ЕКоКоМС е проектирал ZAP4E1 да бъде напълно съвместима с TE405P/TE4010P, което позволява да бъде съвместима и със съществуващите софтуерни приложения и да се интегрира напълно с Asterisk Open Source PBX/IVR платформите. Също, поддръжката на zaptel драйверите с отворен код позволява лесното реализиране на приложен софтуер както от екипите на ЕКоКоМС така и от широк кръг потребители. Комбинацията на хардуер на ЕКоКоМС и Asterisk софтуера, позволява голямо разнообразие на телефонни приложения. От традиционните PBX приложения до VoIP гейтуеи и софт-суичове. ЕКоКоМС решенията поставят крайъгълен камък на нова генерация телекомуникационни решения.

ZAP4E1 поддържа индустриалните стандарти за телефония и протоколи за данни, включвайки Primary Rate ISDN (както N. American така и станартния Euro) фамилии протоколи за глас, PPP, Cisco, HDLC, и Frame Relay режими за данни. Поддържа едновременно абонатни и съединителни интерфейси свързани с авангардни методи за повикване.

Платките на ЕКоКоМС са базирани на IP Cores със само един чип FPGA, който съдържа целия необходим хардуер. Това позволява висока степен на интеграция и лесно въвеждане на нови функции.

  • TDM каналите са подравнени по рамки в хардуера (вместо в софтуера), за по добра интеграция и качество на гласа.
  • Разпределение на главния такт за синхронизация между различни платки повишава надеждността, качеството на пренасяната информация.
  • TDM крос конект на хардуерно ниво, позволява нулево закъснение при пренасянето на каналите.
  • Лесен ъпгрейд на фърмуера за бъдещи функции.
  • ZAP4E1 поддържа едновременно 3.3V и 5V PCI шина
  • Едиственото несъотвествие с платките на Digium е разположението на изводите на пин-овете на Е1 интерфейсите, което е направено с цел да се запази съотвествието с разположението на пин-овето на Е1 интерфейсите на устройствата на ЕКоКоМС. На следващата фигура е дадено разположението на пин-овете на куплунга RJ45, предоставящ E1 интерфейс поглед отпред.
   

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!