Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи > По спецификация на клиента > 2RS232 :
[]
2RS232 Преобразувател

2RS232 представлява устройство, осигуряващо пренасянето през IP среда (LAN) на информация, постъпваща на два RS232 порта към даден сървър за последваща обработка. Устройството създава два клиента всеки свързан с даден RS232 порт и през LAN, свързан с даден сървър. Конфигурирането на устройството става през Web интерфейс като се конфигурират всички параметри както на RS интерфейсите така и на мрежовия интерфейс. Потребителският интерфейс позволява да се описват в база данни възможните сървъри за връзка както с IP адреси така и  буквено цифрова инфорзация за удобство на потребителите. Освен това лесно се и описват портовете за връзка, определящи кой от 2-те RS интерфейса в далечния край ще бъде активиран. През устройството се пренася прозрачно както ASCII така и чисто двоична информация.

Устройството притежава и стардартен USB интерфейс, позволяващ широко разширяване на функциите на устройството.
Примерни приложения са WiFi Data Acquisition Systems, Dynamic and Static Routers, Специализирани файеруоли, WebCAM приложения за наблюдение и motion detect приложения, и др.

Вариант на 2RS232, реализиран в корпус предвиден за монтиране на DIN шина, позволява контролера да се вгражда в "интелигентни постройки", в системи за управление на осветлението на улици като сегментен контролер и др. специфични приложения.

 

Технически данни на 2RS232 преобразувател:

 • Основни данни 
  • Процесор: ARM9 processor with MMU CPU
  • CPU Speed: 200MHz
  • захранване 5VDC@550mA
  • System Reset: Watchdog timer
  • On Broad RTC
 • Памет
  • System:32 MB SDRAM
  • Flash Interface:16 MB / jffs2
 • Мрежови интерфейс 
  • Ethernet:10/100 Ethernet interface - autosense LED indicators
 • Device I/O
  • Com1-2: serial port RS-232 compatible за свързване към външно устройство.
  • USB 2.0 интерфейс. (Драйвери за широка гама устройства, като WiFi,USB2LAN, DiskStorage, WebCAM и др.)
 • Софтуер
  • Операционни системи - Linux, Red Boot
 • Механични данни
  • Размери:90mmx120mmx31mm
  • Работна температура в граници: от -20º до + 70º C
  • Опция: разширение на работната температурна граница от -40º до + 80º C
Copyright © 1990-2021 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!