Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи > По спецификация на клиента > EP93xx ToolChain :
[]
EP93XX ToolChain

Toolchain Howto

Файлът се разрахивира от root директорията, при което toolchain-а се поставя в /opt/ep93xx/... .

За да се използва, преди да се крос компилира трябва toolchain-a да се включи в стандартните изпълними пътеки за дадената сесия с :

export PATH=/opt/ep93xx/usr/bin:${PATH}

 

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!