Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Embedded системи > По спецификация на клиента > RS6SW :
[]
RS6SW Преобразувател

RS6SW представлява устройство за пренасяне на 6 RS232 порта през LAN. RS6SW позволява едновременна работа на два RS232 порта. Устройството създава 6 сокет-а, които слушат на 6 порта дефинирани от потребителя. При свързване  на  до два клиента на някой от тези порта устройството започва да предана информацията, пристигаща на RS232 порта асоцииран от конфигурнацията и обратно. При заявка за връзка с порт при положение, че вече два RS232 порта са активни връзка не  се изгражда. Конфигурирането на устройството става през Web интерфейс като се конфигурират всички параметри както на RS интерфейсите така и на мрежовия интерфейс. Потребителският интерфейс позволява да се описват 6-те RS интерфейса с текстови етикети за удобна работа на потребителите. През устройството се пренася прозрачно както ASCII така и чисто двоична информация.

 

Технически данни на RS6SW преабразувателя:

 • Основни данни 
  • Процесор: ARM9 processor with MMU CPU
  • CPU Speed: 200MHz
  • захранване 5VDC@550mA
  • System Reset: Watchdog timer
  • On Broad RTC
 • Памет
  • System:32 MB SDRAM
  • Flash Interface:16 MB / jffs2
 • Мрежови интерфейс 
  • Ethernet:10/100 Ethernet interface - autosense LED indicators
 • Device I/O
  • Com1-6: serial port RS-232 compatible за свързване към външно устройство.
 • Софтуер
  • Операционни системи - Linux, Red Boot
 • Механични данни
  • Размери:90mmx120mmx31mm
  • Работна температура в граници: от -20º до + 70º C
  • Опция: разширение на работната температурна граница от -40º до + 80º C
Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!