Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Услуги и софтуер > Софтуер > Софтуер :
[]
Мултиплексор FMXM16 и крос конектор ECoDXX-32E1

Тук са последните актуални версии на инсталациония софтуер за наблюдение и управление на Мултиплексор FMXM-16 и КросКонектор ECoDXX-32E1 за работа под Windows и Linux. 

 

  • При работа с Windows изтеглете setup_ecomux_vx_x_x.exe файла във временна директория и го стартирайте.  По време на изпълнението следвайте инструкциите.
  • При работа с Linux разархивирайте ecomux_vx_x_x.tar.gz файла в директорията, в която ще се работи и проверете дали файла EcoMux е изпълним (ако не го направете изпълним с командата chmod +x EcoMux) и го стартирайте. Ако операционната Ви система е 64 битова трябва да се ползва файла  ecomux_vx_x_x-x86_64.tar.bz2.

 

Вскички публикувани версии на софтуера за управление и наблюдение.

Версия на софтуера Устройства  Забележки
setup_ecomux_v2_1_23.exe Софтуер за управление на Мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1 Версия за работа под Windows 7 и Windows 10. С тази версия се реализира резервиране на трафика през системата, конфигуриране на абонатен мултихлексор с HDSL, оптични платкови модеми и др. 

ecomux_v2_1_15.tar.gz

ecomux_v2_1_15-x86_64.tar.bz2

Софтуер за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX- 32E1 Версия за работа под Linux. С тази версия се реализира резервиране на трафика през системата, конфигуриране на абонатен мултиплексор с HDSL, оптични платкови модеми и др. Включена е и версия за 64 битова машина.

CP210x_Universal_Windows_Drivers.zip

CP210x_Windows_Drivers.zip

Windows драйвери за USB интерфейсите на Мултиплексор FMXM-16 Windows 10
CP210x_Universal_Windows_Driver.zip

Windows 7/8/8.1
CP210x_Windows_Drivers.zip 
Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!