Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Услуги и софтуер > Софтуер :
Мултиплексор FMX E1
Крос Конектор DXX 16
Мултиплексори Е2/Е3/SToM1/STM1
Софтуер за свързване на Сокет към RS232
Обучителни версии на софтуер
[]
Софтуер за управление на различните видове устройства:

Мултиплексор FMX-E1

Тук са дадени двете версии на софтуера за управление на мултиплексор FMX-E1, софтуера за кирилизацията и начина на приложение.

Начин за извършване на кирилизацията:

 • Изтегляте шрифта '8514OEM.FON' и го поставяте в някоя временна директория
 • Отваряте 'Control Panel' и отваряте папката 'Fonts'
 • От менюто 'File' избирате полето 'Install New Font'
 • В панела 'Add Fonts' стигате до папката, в която сте поставили изтегления шрифт
 • В полето 'List of fonts' трябва да се покаже ред 'Terminal Font (8514)'
 • Щраквате два пъти върху него и трябва да се отвори прозорец 'Install Font Progress', който да завърши успешно. Ако не завърши успешно вероятно имате инсталиран друг шрифт с това име. Деинсталирайте го и инсталирайте този.
 • След това отваряте 'fmx30.exe' или 'cross.exe' и в DOS прозореца отваряте иконата 'c:\' (тя е в другия край на 'Х' за затваряне на прозореца) и избирате менюто 'Properties'
 • От отворения прозорец избирате полето 'Font'
 • В полето 'Font' трябва да е селектирано 'Raster Fonts', а в полето 'Size' избирате размер '10х20'
 • Може да Ви се появят няколко позиции с размер '10х20' - обхождате ги една по една докато кирилицата излезе
 • Хубаво е докато откриете правилната селекция да потвърждавате с 'Apply properties to current window only' и след като улучите да изберете 'Save properties for future windows with same title'
Cyrillic 8514OEM.FON Cyrillic 8514OEM.FON 6/18/2009 12:30 pm 12 kB
Ver. 4.11 fmx30.EXE Ver. 4.11 fmx30.EXE 3/26/2009 10:01 pm 225 kB
Ver. 4.11 fmx30.OVR Ver. 4.11 fmx30.OVR 3/26/2009 10:01 pm 219 kB
Ver. 4.20 fmx30.EXE Ver. 4.20 fmx30.EXE 3/26/2009 10:12 pm 223 kB
Ver. 4.20 fmx30.OVR Ver. 4.20 fmx30.OVR 3/26/2009 10:13 pm 223 kB

Крос Конектор DXX-16

Този вид крос конектор е спрян от производство!!! Произвежда се нов вид крос конект ЕСоDXX-32E1, който е икономически по изгоден, по мощен с повече предимства от досега произвеждания.

version-9.6_DXX16_CROSS.EXE version-9.6_DXX16_CROSS.EXE 3/26/2009 10:29 pm 208 kB
version-9.6_DXX16_CROSS.OVR version-9.6_DXX16_CROSS.OVR 3/26/2009 10:30 pm 34 kB
version-9.7_DXX16_CROSS.EXE version-9.7_DXX16_CROSS.EXE 3/26/2009 10:29 pm 208 kB
version-9.7_DXX16_CROSS.OVR version-9.7_DXX16_CROSS.OVR 3/26/2009 10:30 pm 34 kB

Мултиплексор FMXM16 и крос конектор ECoDXX-32E1

Тук са последните актуални версии на инсталациония софтуер за наблюдение и управление на Мултиплексор FMXM-16 и КросКонектор ECoDXX-32E1 за работа под Windows и Linux. 

 

 • При работа с Windows изтеглете setup_ecomux_vx_x_x.exe файла във временна директория и го стартирайте.  По време на изпълнението следвайте инструкциите.
 • При работа с Linux разархивирайте ecomux_vx_x_x.tar.gz файла в директорията, в която ще се работи и проверете дали файла EcoMux е изпълним (ако не го направете изпълним с командата chmod +x EcoMux) и го стартирайте. Ако операционната Ви система е 64 битова трябва да се ползва файла  ecomux_vx_x_x-x86_64.tar.bz2.

 

Вскички публикувани версии на софтуера за управление и наблюдение.

Версия на софтуера Устройства  Забележки
setup_ecomux_v2_1_23.exe Софтуер за управление на Мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1 Версия за работа под Windows 7 и Windows 10. С тази версия се реализира резервиране на трафика през системата, конфигуриране на абонатен мултихлексор с HDSL, оптични платкови модеми и др. 

ecomux_v2_1_15.tar.gz

ecomux_v2_1_15-x86_64.tar.bz2

Софтуер за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX- 32E1 Версия за работа под Linux. С тази версия се реализира резервиране на трафика през системата, конфигуриране на абонатен мултиплексор с HDSL, оптични платкови модеми и др. Включена е и версия за 64 битова машина.

CP210x_Universal_Windows_Drivers.zip

CP210x_Windows_Drivers.zip

Windows драйвери за USB интерфейсите на Мултиплексор FMXM-16 Windows 10
CP210x_Universal_Windows_Driver.zip

Windows 7/8/8.1
CP210x_Windows_Drivers.zip 

Мултиплексори Е2/Е3/SToM1

 • Софтуер за наблюдение и управление - PDH34_Control_Software.zip
 • Разархивирайте изтегления файл в удобно за вас място
 • Изпълнете от новосъздадената поддиректория 'disk1' файла setup.exe и следвайте интрукциите
 • Оптичен Мултиплексор E3/O MIB - e3Control.mib
 • Оптичен Мултиплексор ECoSTM1

Новият софтуер за управление на PDH/SDH оборудване под windows 7 е EcoSTM1_ver.3.0.0.exe

PDH34_Control_Software.zip PDH34_Control_Software.zip 1/30/2009 4:27 pm 1 MB
e3control.mib e3control.mib 1/26/2010 2:02 pm 20 kB
EcoSTM1_ver.3.0.0.exe EcoSTM1_ver.3.0.0.exe 11/19/2014 2:45 pm 36 MB

Софтуер за свързване на Сокет към RS232

 • Този софтуер се инсталира само под Windows XP
 • Софтуер - setup_ser2sock_v1_0_0.zip
 • Разархивирайте изтегления файл в удобно за вас място
 • Стартирайте файл setup.bat
setup_ser2sock_v1_0_0.zip setup_ser2sock_v1_0_0.zip 1/30/2009 4:57 pm 25 MB

USB2RS232 Converter Compatible

Ver. 4.21 fmx30.EXE Ver. 4.21 fmx30.EXE 3/26/2009 10:03 pm 223 kB
Ver. 4.21 fmx30.OVR Ver. 4.21 fmx30.OVR 3/26/2009 10:03 pm 223 kB

Cross USB2RS232 Converter Compatible

version-9.8_DXX16_CROSS.EXE version-9.8_DXX16_CROSS.EXE 3/26/2009 10:31 pm 208 kB
version-9.8_DXX16_CROSS.OVR version-9.8_DXX16_CROSS.OVR 3/26/2009 10:31 pm 34 kB
Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!