Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Услуги и софтуер > Софтуер > Мултиплексори Е2/Е3/SToM1/STM1 :
[]
Мултиплексори Е2/Е3/SToM1

  • Софтуер за наблюдение и управление - PDH34_Control_Software.zip
  • Разархивирайте изтегления файл в удобно за вас място
  • Изпълнете от новосъздадената поддиректория 'disk1' файла setup.exe и следвайте интрукциите
  • Оптичен Мултиплексор E3/O MIB - e3Control.mib
  • Оптичен Мултиплексор ECoSTM1

Новият софтуер за управление на PDH/SDH оборудване под windows 7 е EcoSTM1_ver.3.0.0.exe

PDH34_Control_Software.zip PDH34_Control_Software.zip 1/30/2009 4:27 pm 1 MB
e3control.mib e3control.mib 1/26/2010 2:02 pm 20 kB
EcoSTM1_ver.3.0.0.exe EcoSTM1_ver.3.0.0.exe 11/19/2014 2:45 pm 36 MB
Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!