Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Услуги и софтуер > Софтуер > Обучителни версии на софтуер :
Конфигуриране на интерфейси
Наблюдение на аларми и тестови измервания
Конфигуриране на системата
Конфигуриране на 16хЕ1 крос-конектор
Конфигуриране на опт. портове и функ. резервиране
[]
Обучителни версии на софтуер

ЕКоКоМС предлага в помощ на своите клиенти обучителни версии на софтуер на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1, където нагледно може да се видят различните функции по конфигуриране, резервиране и наблюдение, както и начините за реализирането им.

Adobe Flash FMXM-16 tutorial - Конфигуриране на интерфейси
Adobe Flash FMXM-16 tutorial - Наблюдение на аларми и тестови измервания
Adobe Flash FMXM-16 tutorial - Конфигуриране на системата
Adobe Flash FMXM-16 tutorial - Конфигуриране на 16хЕ1 крос-конектор
Adobe Flash FMXM-16 tutorial - Конфигуриране на оптичните портове и функцията резервиране

Copyright © 1990-2024 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!