Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Продукти с военно приложение :
ADPCM Конвертор
АКВC Intercom
[]
Продукти с военно предназначение

ЕКоКоМС произвежда продукти за нуждите на специални потребители като Министерство на отбраната. Голяма част от тези продукти са изпитани и сертифицирани от Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на Въоръжение техника и имущества", "Орган по сертификация" и са одобрени, приети и на въоръжение в Българската Армия.

ЕКоКоМС изработва клиентски продукти по предварително съгласувани технически задания, като следните:


Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!