Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Продукти с военно приложение > ADPCM Конвертор :
Шаси ADPCM Конвертор
Блок вторично захранване
Блок конвертор 230V
Управляващ и компресиращ блок
Блок трибутарен
[]
ADPCM Конвертор

ADPCM конвертор е цифров удвоител на каналите, при който два цифрови потока със скорост 2Mbit/s (Е1), съдържащи 30 канала с ИКМ по 64kbit/s на канал, се преобразуват в един цифров поток със скорост 2Mbit/s, съдържащ 60 канала с АДРСМ по 32kbit/s на канал.

ADPCM конвертор е изграден на принцип на сменяеми платкови модули, включени в шаси със съответна дънна платка, предвидено за монтаж в 19" рак и има възможност за включване в интегрирана система за централизиран контрол и наблюдение, което осигурява лесно поддържане при експлоатация.

Приложение

  • При ограничена линейна свързаност между две точки


Аксесоари


Интерфейси

Техническо описание Get Adobe Reader

Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!