Новини    Компанията    Продукти    Приложения    Услуги и софтуер    Въпроси    Контакти    Карта на сайта   
Начало > Продукти > Продукти с военно приложение > ADPCM Конвертор > Управляващ и компресиращ блок :
[]
Управляващ и компресиращ блок с мрежови интерфейс
 
Мрежови интерфейс
 • Скорост: 2048кbit/s ITU-T G.703; G.704; G.706
 • Код: HDB3; AMI
 • Метод на кодиране: ADPCM, А-закон по G.721 на ITU
 • Брой на интерфейсите: 1
 • Импеданс: 120 ома симетричен и 75 ома несиметричен
 • Интерфейс за управление: външен RS.232
 • Детектиране на основните алармени състояния
 • Допълнителни функции на ниво Nx64 време интервала:
  • Генериране на тестови сигнали от тип - цифрова синусоида и PRBS 215-1
  • Измерване на битова грешка
  • Възможност за различни видове шлейф
Синхронизация
 • Вътрешна синхронизация
 • Вход за външен източник на синхро-сигнал: 64кНz, 2048кНz, ITU-T G.703
 • Синхронизация по приемния цифров поток 2Мbit/s - 60 канала
 • Изход на синхронен сигнал: 2048kbit/s - ITU-T G.703
Параметри на цифровата компресия:
 • Вид компресия: АДИКМ 64 kbit/s към 32kbit/s
 • Номинално входно/изходно ниво: 0dBmO±0,25dB
 • Неравномерност на АЧХ на четирипроводния край: ≤ ± 0,5dB
 • Изкривяване на сигнализационната информация: ≤ ± 5 mS
 • Групово време на разпространение на сигналите в честотната лента от 300Hz до 3400Hz:< 100 µS
Copyright © 1990-2020 ЕКоКоМС ООД. Всички права запазени.

Валиден CSS!